POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wersja z dnia 18.09.2017

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy serwisu internetowego STREFA B2B i zawiera podstawowe informacje o przetwarzanych danych osobowych oraz sposobie ich wykorzystania.

Serwis internetowy STREFA B2B dostępny jest dla kontrahentów, którzy podpisali umowę o współpracy z "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Mają oni możliwość wystąpienia o dostęp do Serwisu i utworzenia użytkownika, który będzie jednoznacznie przypisany do osoby mogącej składać zamówienia w imieniu kontrahenta.
Dane osobowe użytkownika oraz kontrahenta są wymagane do identyfikacji kontrahenta oraz identyfikacji osoby składającej zamówienia w imieniu kontrahenta, dlatego brak podania danych osobowych uniemożliwi korzystanie z serwisu STREFA B2B.

Administrator Danych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez serwis internetowy STREFA B2B jest "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą przy ulicy Wrocławskiej 43, Byków, 55-095 Mirków k. Wrocławia NIP: 8990202361, REGON: 005923985 (dalej Spółka).

Dane osobowe

Serwis przetwarza dane osobowe w celu identyfikacji osób i podmiotów zawierających transakcje za pomocą Serwisu oraz w celu zapewnienia obsługi na zasadach określonych w regulaminie STREFY B2B.

Serwis STREFA B2B przetwarza dane:

   - W celu założenia i zweryfikowania użytkownika – imię, nazwisko, nazwa firm, NIP firmy, adres firmy (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres e-mail użytkownika, adres e-mail kontrahenta, telefon, hasło, datę założenia użytkownika.

    - W celach związanych z zarządzaniem użytkownikami serwisu - imię, nazwisko, nazwa firm, NIP firmy, adres firmy (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres e-mail użytkownika, adres e-mail kontrahenta, telefon, datę założenia użytkownika, data zmian w statusie i w danych użytkownika, informacje o udzielonych oraz wycofanych zgodach oraz akceptacji regulaminu.

    - W celu utrzymania prawidłowego działania systemu - numer IP komputera, rodzaj, data oraz godzina transakcji, daty logowań do systemu.

    - W celu obsługi procesów ofertowych - imię i nazwisko użytkownika składającego zamówienie, nazwa firmy, NIP firmy, adres firmy (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres e-mail użytkownika składającego zamówienie, adres e-mail kontrahenta, numer kontrahenta, numer zamówienia klienta, numer zamówienia w Spółce, informacje o transakcjach (nazwy i numery identyfikacyjne towarów, ilości towarów zamówionych i dostarczonych, ceny, rabaty i upusty, termin dostawy), imię i nazwisko operatora.

    - W celu obsługi zamówienia - imię i nazwisko użytkownika składającego zamówienie, nazwa firmy, NIP firmy, adres firmy (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres e-mail użytkownika składającego zamówienie, adres e-mail kontrahenta, numer kontrahenta, numer zamówienia klienta, numer zamówienia w Spółce, informacje o transakcjach (nazwy i numery identyfikacyjne towarów, ilości towarów zamówionych i dostarczonych, ceny, rabaty i upusty, termin dostawy, numery, daty i rodzaje dokumentów sprzedażowych), adres i termin dostawy, data wysyłki, numer listu przewozowego, warunki sprzedaży (metoda płatności, limit kupiecki, pozostały kredyt, kredyt wykorzystany, termin płatności), imię i nazwisko operatora, określenie kuriera,

    - W celach kontaktowych - nazwa firmy, imię i nazwisko użytkownika, adres firmy, telefon kontaktowy, adres e-mail kontrahenta.

Po dokonaniu transakcji za pomocą Serwisu STREFA B2B, dane osobowe będą przetwarzane także w celu obsługi zamówienia, prowadzenia dokumentacji finansowo - księgowej, monitorowanie należności czy rozstrzyganie kwestii spornych oraz dochodzenie roszczeń z tytułu zawartych transakcji. Do realizacji tych celów dane osobowe będą przetwarzane także w innych systemach Spółki.

Dane osobowe w serwisie STREFA B2B będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowego działania Serwisu. Natomiast dane osobowe w innych systemach i w dokumentacji papierowej będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz niezbędny do dochodzenia praw z tytułu zawartych umów lub dokonanych transakcji.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy, w tym usługi świadczonej za pośrednictwem STREFY B2B. Dane osobowe mogą także zostać udostępnione podmiotom, które są uprawnione do ich posiadania na podstawie przepisów prawa, jednak nie będą one przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Udostępnienie danych osobowych innym podmiotom w celach marketingowych może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody na tego typu działania.

W przypadku przetwarzania danych osobowych, zebranych za pomocą Serwisu STREFA B2B, w innych celach, kontrahent i/lub użytkownik zostanie  o tym poinformowani.


Prawa osób

Informujemy, że użytkownikowi oraz kontrahentowi przysługuje prawo kontroli treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania i aktualizacji. W tym celu prosimy o kontakt z pracownikami Spółki za pomocą formularza, dostępnego po zalogowaniu się na stronie https://www.langelukaszuk.pl/informacje/kontakty.html

Użytkownikowi oraz kontrahentowi przysługuje także prawo do sprzeciwu lub żądania usunięcia danych, w szczególności w przypadku, gdy są przetwarzane do innych celów lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, a także prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego. Od 15 maja 2018 roku kontrahentowi i użytkownikowi będzie przysługiwało prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Pliki Cookies

Serwis internetowy STREFA B2B wykorzystuje pliki cookies.

Pliki cookies zapisują działania i zachowanie użytkownika na stronie. Informacje te dostępne są jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwisem i służą do generowania statystyki stanowiących pomoc w administrowaniu stroną oraz personalizacji poszczególnych elementów serwisu.

Administrator nie wykorzystuje mechanizmów cookies do identyfikacji osób odwiedzających stronę i nie jest wykorzystywany do pozyskiwania spersonalizowanych informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.

Domyślnie przeglądarki internetowe zezwalają na obsługę plików cookies na urządzeniu użytkownika. Jednakże użytkownicy mogą zaprogramować swój komputer tak, by każdorazowo ostrzegał o wysłaniu cookies, blokował cookies osób trzecich lub blokował wszystkie cookies. Informujemy jednak, że po zablokowaniu plików cookies, uniemożliwi zalogowanie się do STREFY B2B.

Google Analytics

Administrator wykorzystuje narzędzie Google Analytics, w których przetwarzane są jedynie statystyczne dane prezentujące zachowanie użytkowników STREFY B2B. Informacje te stanowią pomoc w administrowaniu i rozwijaniu serwisu oraz w dostosowywaniu oferty dostępnej dla użytkowników w STREFIE B2B.
Narzędzia te nie są wykorzystywane do identyfikacji osób odwiedzających stronę ani do pozyskiwania jakichkolwiek spersonalizowanych informacji o użytkownikach serwisu.


Wyłączenia

Informujemy także, że strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron www, co do których Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności. Dlatego zaleca się zapoznanie z polityką prywatności ustaloną dla tych stron.


Zmiany w Polityce Prywatności

W przypadku zmiany w obowiązującej Polityce Prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w jej treści.

Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego na stronie https://www.langelukaszuk.pl/informacje/kontakty.html