OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY

Dbając o poufność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z uczciwymi praktykami informacyjnymi i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Bykowie, 55-095 Mirków przy ulicy Wrocławskiej 43, NIP: 899-02-02-361.

ZBIERANIE DANYCH
Dane przekazujesz sam, na przykład, gdy przesyłasz nam CV i podanie o pracę.
Dane mogą być także uzyskane od osób trzecich, na przykład od agencji rekrutacyjnych, podmiotów których działalność dotyczy pośrednictwa pracy lub od innych osób, które na Państwa życzenie dostarczyły nam dokumenty aplikacyjne.

WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w "LŁ" sp. z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa oraz do realizacji celów związanych z pozyskiwaniem i gromadzeniem informacji o kandydatach do pracy, planowaniem zatrudnienia i oferowaniem zatrudnienia na innych stanowiskach pracy, a także do generowania statystyk i badaniem ilości i struktury wpływających ofert pracy, poziomu doświadczenia i wykształcenia kandydatów do pracy.

ZAKRES DANYCH
Dla każdego procesu i celu gromadzimy różne rodzaje danych, które mogą one obejmować:
- imię, nazwisko, nazwa prowadzonej działalności, adres zamieszkania lub pobytu,
- numer telefonu, adres e-mail,
- data urodzenia,
- informacje o wykształceniu (daty ukończenia lub okresy nauki, nazwy palcówek, kierunki, specjalizacje),
- informacje o doświadczeniu zawodowym ( daty lub okresy zatrudnienia, stanowisko pracy, nazwy i adresy miejsc pracy, osiągnięcia),
- kategoria prawa jazdy,
- znajomość języków obcych,
- wizerunek.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Wykorzystywanie przez nas danych osobowych ma różne podstawy prawne:
1.    Możemy także przetwarzać twoje dane osobowe, ponieważ udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie danych w celach rekrutacyjnych. (zgodnie z Art. 6 (1) a GDPR).
2.    Wykorzystujemy twoje dane osobowe, ponieważ przetwarzanie twoich danych osobowych jest niezbędne:
a.    w celu realizacji zawartej umowy o pracę pomiędzy tobą a nami lub w celu podjęcia kroków niezbędnych do zawarcia umowy. (Zgodnie z Art. 6 (1) b GDPR).
d.    do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią zgodnie z Art. 6 (1) f GDPR. W tym przypadku prawnie uzasadnione interesy koncentrują się głównie na:
- planowaniem zatrudnienia i oferowaniem zatrudnienia na innych stanowiskach pracy,
- generowanie statystyk i badanie ilości i struktury wpływających ofert pracy, poziomu doświadczenia i wykształcenia kandydatów do pracy.
Jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych jest oparte na naszym prawnie uzasadnionym interesie, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu. W takim przypadku zaprzestaniemy dalszego przetwarzania twoich odnośnych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody zawsze możesz wycofać zgodę na całość przetwarzania, na które wyraziłeś zgodę, lub na poszczególne cele według twojego wyboru w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania w oparciu o twoją zgodę przed jej wycofaniem.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
Możemy przekazać Państwa dane osobowe:
- Innym podmiotom w przypadku, gdy zostanie utworzony nowy podmiot lub organizacja zostanie przejęta przez inny podmiot jeśli administrator jest zaangażowany w fuzję, sprzedaż lub przeniesienie części lub całości swojej działalności.
- Innym podmiotom w przypadku, kiedy podmiot zostanie do tego zobowiązany, na przykład zgodnie z obowiązującym nakazem sądowym lub przepisami prawa.
- Innym podmiotom w przypadku otrzymania Państwa zgody.

Dane możemy powierzyć do przetwarzania:
- Dostawcy usług IT, którzy zajmują się hostingiem danych lub świadczą usługi związane z utrzymaniem systemów informatycznych.
- Inne podmioty przetwarzające dane, które przetwarzają dane na wyłączne polecenie administratora danych i są na podstawie umowy zobowiązane do ich ochrony.

TRANSFER DANYCH DO KRAJÓW TRZECICH (POZA EOG)
W przypadku międzynarodowych transferów danych do państw trzecich, dla których Komisja Europejska nie ustaliła, że istnieje odpowiedni stopień ochrony danych, w celu ochrony twoich danych osobowych zostaną podpisane Standardowe Klauzule Umowne wydane przez Komisję Europejską lub dane te będą przekazane w oparciu o zobowiązania podjęte w ramach Tarczy Prywatności pomiędzy Unią Europejską a USA.

OKRES PRZECHOWYWANIA
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji podanych powyżej celów. Okres ten może wynosić około jednego roku.

OBOWIĄZEK PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeśli nie przekażesz nam swoich danych osobowych nie możemy przeprowadzić rekrutacji do pracy.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Masz prawo żądać dostępu do twoich danych osobowych. W wielu przypadkach masz także prawo żądać poprawienia twoich danych osobowych, usunięcia twoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu, jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych oparte jest na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W przypadku twojego sprzeciwu zaprzestaniemy dalszego przetwarzania twoich odnośnych danych osobowych, których dotyczył sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania.

Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w innych celach, zostaniecie Państwo o tym poinformowani.

KONTAKT
Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres:

“LŁ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Byków, ul. Wrocławska 43,
55-095 Mirków
firma@langelukaszuk.pl

Możesz skontaktować się z Kierownikiem ds. Kadr i Płac pod adresem e-mail: w.wojcik@langelukaszuk.pl

W przypadku żądań i pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, możesz skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres: rodo@langelukaszuk.pl