Klauzula informacyjna

Informujemy, że dane kandydatów do pracy są przetwarzane przez "LŁ" sp. z o. o. spółka komandytowa z siedzibą mieszcząca się pod adresem Byków, ul. Wrocławska 43, 55-095 Mirków, o numerze REGON: 005923985.
Dane przesyłane w dokumentach aplikacyjnych są podawane dobrowolnie i przetwarzane na podstawie zgody osoby oraz do realizacji prawnie uzasadnionych celów administratora danych, gdy przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (art. 23, ust. 1, pkt 1 oraz 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami).
Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w "LŁ" sp. z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa oraz do realizacji prawnie uzasadnionych celów administratora danych związanych z pozyskiwaniem i gromadzeniem informacji o kandydatach do pracy, planowaniem zatrudnienia i oferowaniem zatrudnienia na innych stanowiskach pracy, a także do generowania statystyk i badaniem ilości i struktury wpływających ofert pracy, poziomu doświadczenia i wykształcenia kandydatów do pracy.
Dane nie będą wykorzystywane do profilowania osób z zastosowaniem automatycznych narzędzi.
Dane są pozyskiwane wyłącznie od osoby, której dane dotyczą w zakresie:
•    imię, nazwisko, nazwa prowadzonej działalności, adres zamieszkania lub pobytu,
•    numer telefonu, adres e-mail,
•    data urodzenia,
•    informacje o wykształceniu (daty ukończenia lub okresy nauki, nazwy palcówek, kierunki, specjalizacje),
•    informacje o doświadczeniu zawodowym ( daty lub okresy zatrudnienia, stanowisko pracy, nazwy i adresy miejsc pracy, osiągnięcia),
•    kategoria prawa jazdy,
•    znajomość języków obcych,
•    wizerunek
Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez "LŁ" sp. z o. o. spółka komandytowa i nie będą udostępnione innym podmiotom. Dane nie będą także przekazywane do kraju trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji podanych powyżej celów, jednak nie dłużej niż jeden rok.
Informujemy, że mają Państw prawo do kontroli treści swoich danych osobowych przetwarzanych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w szczególności w przypadku, gdy są przetwarzane do innych celów lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w każdym czasie.
Wycofanie zgody, wniesienie sprzeciwu lub żądania usunięcia danych uniemożliwi Państwu udział w rekrutacji oraz Państwa dane nie będą brane pod uwagę w przypadku planowania zatrudnienia.
Informujemy, że przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego.
W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w innych celach, zostaniecie Państwo o tym poinformowani.
W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres firma@langelukaszuk.pl