Zapisz się do newslettera

Akceptuję zasady świadczenia usługi Newsletter oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą przy ulicy Wrocławskiej 43, Byków, 55-095 Mirków k. Wrocławia w celu korzystania z usługi Newsletter, oraz zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawartej w Newsletterze.


Jeżeli jesteś już zarejestrowany i odbierasz nasz Newsletter możesz wypisać się tutaj.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Ostatnia aktualizacja dnia 21 maja 2018 r.

Wstęp
Dbając o poufność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z uczciwymi praktykami informacyjnymi i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, informujemy, że administratorem danych osobowych użytkowników jest "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą przy ulicy Wrocławskiej 43, Byków, 55-095 Mirków k. Wrocławia NIP: 8990202361, REGON: 005923985 (dalej Spółka).

Jak gromadzimy dane
Dane są gromadzone od osoby, która wprowadza dane do systemu na stronie
www.langelukaszuk.pl/lange-lukaszuk/newsletter.html?

Dlaczego gromadzimy dane
Wykorzystujemy twoje dane do przesyłania Newslettera na podany przez Ciebie adres e-mail zawierający informacje handlowe dotyczące produktów i towarów oferowanych przez Spółkę.

Jakie dane gromadzimy
Dla każdego procesu i celu gromadzimy twój adres e-mail oraz informacje o przesłanych materiałach.   

Podstawa prawna przetwarzania
Możemy także przetwarzać twoje dane osobowe, ponieważ udzieliłeś nam zgody. (zgodnie z Art. 6 (1) a). Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, zgoda ta może zostać wycofana w każdym czasie i jej wycofanie może obejmować całość przetwarzania, na które wyraziłeś zgodę, lub na poszczególne cele. Wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania w oparciu o zgodę, która została udzielona przed jej wycofaniem.

Potencjalni odbiorcy i transfery międzynarodowe
Dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom takim jak dostawcy usług IT, którzy zajmują się hostingiem danych lub świadczą usługi związane z utrzymaniem systemów informatycznych oraz inne podmioty przetwarzające dane, które przetwarzają dane na wyłączne polecenie administratora danych i są na podstawie umowy zobowiązane do ich ochrony. W przypadku międzynarodowych transferów danych do państw trzecich, dla których Komisja Europejska nie ustaliła, że istnieje odpowiedni stopień ochrony danych, w celu ochrony twoich danych osobowych zostaną podpisane Standardowe Klauzule Umowne wydane przez Komisję Europejską lub dane te będą przekazane w oparciu o zobowiązania podjęte w ramach Tarczy Prywatności pomiędzy Unią Europejską a USA.

Okres przechowywania
Dane są przechowywane do czasu wycofanie zgody na przetwarzanie danych.

Obowiązek przekazania danych osobowych
Podanie danych jest dobrowolne. Jednak bez ich przetwarzania nie możemy przesyłać Ci zamówionego Newslettera i informacji marketingowych na Twój adres e-mail.

Przysługujące prawa
Masz prawo żądać dostępu do twoich danych osobowych. W wielu przypadkach masz także prawo żądać poprawienia twoich danych osobowych, usunięcia twoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu, jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych oparte jest na naszym prawnie uzasadnionym interesie. Po otrzymaniu takiego żądania, zaprzestaniemy dalszego przetwarzania twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania. Masz także prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.

Dane kontaktowe
Możesz skontaktować się z działem obsługi klienta na adres e-mail: handlowy@langelukaszuk.pl lub pisząc na adres:

“LŁ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Byków, ul. Wrocławska 43,
55-095 Mirków
firma@langelukaszuk.pl

W przypadku żądań i pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, możesz skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres: rodo@langelukaszuk.pl