Zapisz się do newslettera

Akceptuję zasady świadczenia usługi Newsletter oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą przy ulicy Wrocławskiej 43, Byków, 55-095 Mirków k. Wrocławia w celu korzystania z usługi Newsletter, oraz zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawartej w Newsletterze.


Jeżeli jesteś już zarejestrowany i odbierasz nasz Newsletter możesz wypisać się tutaj.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 16.12.2020

Klauzula informacyjna
dla osób zapisanych do newslettera

Wersja z dnia 16.12.2020.

Dbając o poufność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z uczciwymi praktykami informacyjnymi i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Bykowie, 55-095 Mirków przy ulicy Wrocławskiej 43, NIP: 899-02-02-361 (dalej: Spółka).

Jak gromadzimy dane?

Podstawowe dane są gromadzone od osoby, która zapisuje się do Newslettera za pomocą mechanizmów na stronie.

www.langelukaszuk.pl/lange-lukaszuk/newsletter.html

Następnie informacje dotyczące wysyłek są pobierane przez system informatyczny służący do obsługi wysyłki Newslettera.

Dlaczego gromadzimy dane?

Wykorzystujemy dane do przesyłania Newslettera na podany przez osobę adres e-mail. Newsletter zawiera informacje handlowe dotyczące produktów i towarów oferowanych przez Spółkę.

Wykorzystujemy dane także do:

- personalizacji Newslettera;
- badania efektywności kampanii;
- dostosowania Newslettera do preferencji, lokalizacji i sprzętu odbiorców;
- wykazania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
- zapewnienia możliwości realizacji praw osób oraz przejrzystości przy przetwarzaniu danych osobowych.

Podstawa prawna przetwarzania

Na podstawie dobrowolnej zgody osoby, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO przetwarzamy dane obejmujące: adres e-mail; imię.

Dane osobowe przetwarzane są do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnione interesy obejmują:

- badania efektywności kampanii;
- dostosowania Newslettera do preferencji, lokalizacji i sprzętu odbiorców;
- wykazania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
- zapewnienia możliwości realizacji praw osób oraz przejrzystości przy przetwarzaniu danych osobowych.

Jeżeli gromadzenie i wykorzystywanie danych jest oparte na naszym prawnie uzasadnionym interesie, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu. W takim przypadku zaprzestaniemy dalszego przetwarzania twoich odnośnych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania.

Na podstawie dobrowolnej zgody osoby, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO możemy przetwarzać także informacje o odwiedzinach na stronach internetowych, które mogą być pobierane przez kody śledzące zamieszczone w wiadomościach przesyłanych w ramach Newslettera.

Jeżeli gromadzenie i wykorzystywanie danych jest oparte na dobrowolnej zgodzie osoby, może ona wycofać zgodę na całość przetwarzania, na które wyraziła zgodę, lub na poszczególne cele w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpłynie jednak na legalność przetwarzania danych osobowych, które było realizowane w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem.

Jakie dane gromadzimy?

Gromadzimy następujące dane:

 • do przesyłania Newsletera: adres e-mail;
 • do personalizacji: imię, nazwisko (jeżeli zostało podane przez osobę),
 • dostosowania Newslettera do preferencji, lokalizacji i sprzętu odbiorców:
  • identyfikatory techniczne;
  • płeć (wnioskowana na podstawie imienia);
  • informacje o kampanii: nazwa kampanii, daty kampanii, ilość kampanii;
  • lokalizacja odbiorcy: kod pocztowy, miejscowość, województwo, lokalizacja serwera na podstawie numeru IP;
  • działania odbiorcy: CTR (wskaźnik kliknięć), czy osoba otworzyła maila, czy osoba nie otworzyła maila, czy osoba otworzyła maila i kliknęła w jakiś link lub konkretny link, linki URL, czy osoba otworzyła maila i nie kliknęła w żaden link, osoba nie otrzymała danej kampanii, linki na które kliknęła osoba, ilość kliknięć na dany link, daty oraz czas tych działań;
  • systemy odbiorcy: system poczty elektronicznej użytkownika, domena użytkownika, rodzaj urządzenia użytkownika (desktop, aplikacja webowa, aplikacja mobilna), identyfikatory techniczne;
 • do badania efektywności kampanii;
  • identyfikatory techniczne
  • dane o odbiorach wiadomości: wysłane, dostarczone, nie dostarczone, otwarcie, nieotwarte, unikalne otwarcia, wszystkie otwarcia, odbicia twarde, odbicia miękkie oraz ilość, daty oraz czas tych działań, współczynniki liczone na podstawie tych informacji
  • dane o odbiorach wiadomości: powody/ przyczyny odbicia, daty oraz czas
  • działania odbiorcy: CTR (wskaźnik kliknięć), czy osoba otworzyła maila, czy osoba nie otworzyła maila, czy osoba otworzyła maila i kliknęła w jakiś link lub konkretny link, linki URL, czy osoba otworzyła maila i nie kliknęła w żaden link, osoba nie otrzymała danej kampanii, linki na które kliknęła osoba, ilość kliknięć na dany link, daty oraz czas tych działań;
 • do zapewnienia możliwości realizacji praw osób oraz przejrzystości przy przetwarzaniu danych osobowych;
  • identyfikatory techniczne, informacje o zapisaniu się na listę, wypisaniu z listy, o zgłoszeniu spamu, daty i czasu tych działań;

Udostępnienie danych osobowych

Możemy udostępnić dane osobowe podmiotom współpracującym, takim jak dostawcy usług informatycznych lub systemów informatycznych, z których korzystamy, jak FreshMail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

Możemy udostępnić dane osobowe podmiotom współpracującym, takim jak nasi konsultanci i doradcy oraz w uzasadnionych przypadkach Inspektorowi Ochrony Danych;

Międzynarodowe transfery danych

Dane osobowe nie będą udostępnione podmiotom w krajach trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Okres przechowywania

Dane są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przedłużony o okres konieczny do usunięcia danych systemu i kopii zapasowych.

Obowiązek przekazania danych osobowych

Dane podawane są dobrowolnie.

Przysługujące prawa

Osoba ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli gromadzenie i wykorzystywanie danych jest oparte na naszym prawnie uzasadnionym interesie, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu. W takim przypadku zaprzestaniemy dalszego przetwarzania twoich odnośnych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania.

Jeżeli gromadzenie i wykorzystywanie danych jest oparte na dobrowolnej zgodzie osoby, osoba może wycofać zgodę na całość przetwarzania, na które wyraziła zgodę, lub na poszczególne cele w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpłynie jednak na legalność przetwarzania danych osobowych, które było realizowane w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem.

Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.uodo.gov.pl

Kontakt

W przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres:

LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Wrocławska 43
Byków, 55-095 Mirków
e-mail: handlowy@langelukaszuk.pl

Można także kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres: rodo@langelukaszuk.pl