Proszę wprowadzić swoje dane:

STREFA B2B DOSTĘPNA TYLKO DLA FIRM WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z LŁ
Dane użytkownika
Hasło musi składać się z min. 8 znaków oraz zawierać przynajmniej jedną cyfrę i znak specjalny, jedną dużą i jedną małą literę. Hasło nie może zawierać polskich liter.
Dane kontrahenta

Akceptuję regulamin serwisu/ strony prowadzonej przez "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą przy ulicy Wrocławskiej 43, Byków, 55-095 Mirków k. Wrocławia. Kliknij tutaj aby zobaczyć warunki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą przy ulicy Wrocławskiej 43, Byków, 55-095 Mirków k. Wrocławia w celu otrzymywania materiałów promocyjnych i marketingowych dotyczących towarów i usług oferowanych przez tą Spółkę.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą przy ulicy Wrocławskiej 43, Byków, 55-095 Mirków k. Wrocławia na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (system internetowy, e-mail, sms) na udostępnionych przeze mnie telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych (telefon, tablet, itp.).

 

Upewnij się, że wypełniłeś wszystkie pola oznaczone gwiazdką *

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Ostatnia aktualizacja dnia 21 maja 2018 r.

Wstęp
Dbając o poufność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z uczciwymi praktykami informacyjnymi i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, informujemy, że administratorem danych osobowych użytkowników jest "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą przy ulicy Wrocławskiej 43, Byków, 55-095 Mirków k. Wrocławia NIP: 8990202361, REGON: 005923985 (dalej Spółka).

Jak gromadzimy dane
Dane są gromadzone od osoby, która wprowadza dane do systemu przy rejestracji użytkownika.
Dane są gromadzone, gdy korzystasz z systemów STREFY B2B.
Dane mogą też być uzyskane od osób trzecich, na przykład od pracodawców, w imieniu których działa osoba, innych użytkowników, którzy kontaktują się z nami w związku z transakcjami realizowanymi przy wsparciu STREFY B2B.

Dlaczego gromadzimy dane
Gromadzimy i wykorzystujemy twoje dane do następujących celów:
- Zakładanie użytkowników w STREFIE B2B oraz zarządzanie tymi użytkownikami.
- Weryfikacja użytkownika.
- Monitorowanie i utrzymanie serwisu internetowego STREFA B2B.
- Świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem serwisu internetowego STREFA B2B.
- Kontakt za pomocą formularza kontaktowego.
- Zamieszczanie opinii użytkownika.
- Przyjmowanie zgłoszeń od użytkownika (awarie, zagrożenia i naruszenia, reklamacje).
- Prowadzenia dokumentacji finansowo- księgowej.
- Rozliczeń, monitorowania płatności oraz w celu windykacji należności.
- Do dochodzenia roszczeń związanych z transakcjami przeprowadzonymi także przy wsparciu serwisu internetowego STREFA B2B.
- Prowadzenia działań marketingowych produktów oferowanych przez Spółkę.

Jakie dane gromadzimy
Dla każdego procesu i celu gromadzimy różne rodzaje danych. Mogą one obejmować:
- imię i nazwisko,
- dane kontaktowe (adres e-mail, telefon, adres zamieszkania lub siedziby firmy),
- dane firmy (nazwa firmy, NIP, kraj, adres siedziby, województwo, )
- identyfikatory w systemie informatycznym, nazwa użytkownika
- hasło
- informacje o dokonanych transakcjach i działaniach w systemie STREFA B2B (daty, czas, rodzaj transakcji, szczegóły dotyczące transakcji, warunki handlowe)
- informacje o udzielonych zgodach, akceptacjach,
- informacjach pobierane przez pliki cookies.

Przetwarzamy także informacje zawierające następujące dane:
- zgłoszenia przyjęte od użytkownika (awarie, zagrożenia i naruszenia, reklamacje),
- data i treść korespondencji otrzymanej od użytkownika,
- numery, daty, wartości i treści faktur i innych dokumentów finansowo-księgowych dotyczących transakcji wykonanych za pośrednictwem STREFY B2B

Podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzanie danych osobowych jest uregulowane Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO/GDPR), a przetwarzanie jest oparte na następujących przepisach:

1.    Wykorzystujemy twoje dane osobowe, ponieważ przetwarzanie twoich danych osobowych jest niezbędne:
a)    w celu realizacji zawartej umowy pomiędzy tobą a nami lub w celu podjęcia kroków do zawarcia umowy. (Zgodnie z Art. 6 (1) b GDPR).
b)    w celu przestrzegania lub realizacji obowiązku prawnego, któremu podlegamy zgodnie z Art. 6 (1) c lub Art. 9(2) b GDPR. W szczególności jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów:
- ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami)
c)    w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (zgodnie z Art. 9(2) f GDPR)
d)    do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią zgodnie z Art. 6 (1) f GDPR. Prawnie uzasadnione interesy koncentrują się głównie na:
- Weryfikacja użytkownika.
- Monitorowanie i utrzymanie serwisu internetowego STREFA B2B.
- Przyjmowanie zgłoszeń od użytkownika (awarie, zagrożenia i naruszenia, reklamacje).
- Monitorowanie płatności oraz windykacja należności.

2.    Możemy także przetwarzać twoje dane osobowe, ponieważ udzieliłeś nam zgody. (zgodnie z Art. 6 (1) a).
Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, zgoda ta może zostać wycofana w każdym czasie i jej wycofanie może obejmować całość przetwarzania, na które wyraziłeś zgodę, lub na poszczególne cele. Wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania w oparciu o zgodę, która została udzielona przed jej wycofaniem.

Potencjalni odbiorcy i transfery międzynarodowe
Dane osobowe mogą zostać przekazane lub udostępnione innym podmiotom.
Do potencjalnych kategorii odbiorców mogą należeć:
- Organy nadzorcze i podatkowe.
- Nasi partnerzy, jeżeli będzie to niezbędne do realizacji umowy.
- Dostawcy usług IT, którzy zajmują się hostingiem danych lub świadczą usługi związane z utrzymaniem systemów informatycznych.
- Inne podmioty przetwarzające dane, które przetwarzają dane na wyłączne polecenie administratora danych i są na podstawie umowy zobowiązane do ich ochrony.

W przypadku międzynarodowych transferów danych do państw trzecich, dla których Komisja Europejska nie ustaliła, że istnieje odpowiedni stopień ochrony danych, w celu ochrony twoich danych osobowych zostaną podpisane Standardowe Klauzule Umowne wydane przez Komisję Europejską lub dane te będą przekazane w oparciu o zobowiązania podjęte w ramach Tarczy Prywatności pomiędzy Unią Europejską a USA.

Okres przechowywania
Dane są przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa lub przez okres, jaki jest niezbędny do realizacji umowy lub realizacji celu przetwarzania.

Obowiązek przekazania danych osobowych
Twoje dane osobowe są wymagane do prowadzenia transakcji za pomocą platformy internetowej STREFA B2B.
Bez przetwarzania danych osobowych nie możemy zawrzeć z tobą umowy lub możesz nie być w stanie korzystać z konkretnych usług oferowanych za pomocą platformy STREFA B2B.
W przypadku prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej zawartych transakcji, przetwarzanie danych jest wymagane przepisami prawa.

Przysługujące prawa
Masz prawo żądać dostępu do twoich danych osobowych. W wielu przypadkach masz także prawo żądać poprawienia twoich danych osobowych, usunięcia twoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu, jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych oparte jest na naszym prawnie uzasadnionym interesie. Po otrzymaniu takiego żądania, zaprzestaniemy dalszego przetwarzania twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania.
Masz także prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.

Dane kontaktowe
Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres:

“LŁ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Byków, ul. Wrocławska 43,
55-095 Mirków
firma@langelukaszuk.pl

W przypadku żądań i pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, możesz skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres: rodo@langelukaszuk.pl