Szkolenie w Centrum Kształecenia Praktycznego w Krakowie